De Zwangerencursus

De zwangerschapscursus in Haarlem bestaat uit 4 lessen van 2 uur voor de bevalling. Je volgt de zwangerschapscursus in een vaste groep met vrouwen die ongeveer in dezelfde periode zijn uitgerekend. Nadat alle vrouwen bevallen zijn is er nog een baby bijeenkomst. Elke maand start er een nieuwe groep dus er is altijd een cursus die aansluit op de uitgerekende datum. De Mensendieck-zwangerencursus is praktisch en compact en volg je in de laatste periode van de zwangerschap. De voorbereiding op de bevalling spreekt dan het meest aan.

In de zwangerschapscursus komt het volgende aan de orde:

• De voorbereiding op de bevalling. Wat voor soort weeën zijn er en hoe ga je daar mee om. Hoe kun je zelf goed mee persen en welke pershoudingen zijn er. Hierbij hoort ook de theorie van de bevalling.

• De spieren en spiergroepen die een belangrijke rol spelen tijdens de zwangerschap, bevalling en in het herstel erna. Er wordt in gegaan op de veranderingen die deze spieren ondergaan tijdens de zwangerschap. Door middel van oefeningen wordt je bewust gemaakt van deze spieren en leer je welke juist wat meer te ontzien en welke juist wat extra te gebruiken. Verder gaan we in op de rol van deze spieren tijdens de bevalling en in het herstel erna.

• Houding en beweging. Een goede lichaamshouding is belangrijk, ook en vooral tijdens de zwangerschap. We letten daarbij vooral ook op de veranderingen in het bekken en in de rug en hoe daar rekening mee te houden. We nemen bewegingen uit het dagelijks leven door en doen oefeningen gericht op een goede houding. Ook komen de houding en bewegingen met de baby aan de orde.

 

Elke les duurt 2 uur. We doen niet aan conditie training maar je bent wel 2 uur bezig. Gezellig bijkletsen kan na de les bij de thee en koffie.
Elke les bestaat in feite uit 3 onderdelen:

De rondvraag

We beginnen elke les met een rondvraag. Er staat een onderwerp centraal waar iedereen kort iets over zegt. Tegelijkertijd doen we oefeningen. Deze oefeningen zijn vooral gericht op een goede houding, op het stimuleren van de bloedsomloop en op zwangerschapskwalen.
Op deze manier komen ook aanverwante onderwerpen ter sprake zoals werk en kinderopvang, kraamzorg, borstvoeding enz.

Een spiergroep

Elke les staat er een spiergroep centraal. Een spiergroep die een rol speelt tijdens de zwangerschap, bevalling en in het herstel erna. Het gaat er vooral om dat men zich bewust wordt van deze spieren, weet wat ermee gebeurt en hoe daar rekening mee te houden. Heel uitgebreid komen de bil- en rug spieren, de buikspieren en de bekkenbodemspieren aan de orde.

Richting bevalling

Elke les komt natuurlijk ook de voorbereiding op de bevalling terug.
De theorie van de bevalling nemen we door o.a aan de hand van hele duidelijke platen.
We gaan in op de verschillende soorten weeën, je houding ten opzichte van de weeën en hoe er mee om te gaan. Hoe je goed kunt meepersen en het ervaren van verschillende pershoudingen komt ook uitgebreid aan bod

<= Terug